TBC Club Algemene voorwaarden

De Global Trollbeads Club wordt beheerd en onderhouden door Trollbeads A/S, kantoorhoudend te Toldbodgaden 13, 1253 Kopenhagen, Denemarken. 

Toegang tot en gebruik van de club zijn activiteiten die onder deze Algemene Gebruiksvoorwaarden vallen. De toegang tot en het gebruik van de site, evenals de aankoop van producten, veronderstellen het lezen, de kennis en de aanvaarding van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden. Als u het geheel of gedeeltelijk niet eens bent met de Algemene Gebruiksvoorwaarden van de site, maak dan geen gebruik van onze website. 

Iedereen die de site bezoekt en gebruikt, verklaart impliciet de site niet te gebruiken voor illegale doeleinden of in elk geval in strijd met de geldende wetgeving. 

Trollbeads A/S kan deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk wijzigen of eenvoudigweg bijwerken. Wijzigingen en updates van de Algemene Voorwaarden zullen aan gebruikers worden gemeld op de Homepage van de site zodra ze zijn aangenomen en zullen bindend zijn zodra ze op de site zijn gepubliceerd in ditzelfde gedeelte. 

Indien een bepaling van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of om welke reden dan ook onwerkzaam wordt geacht, zal de ongeldigheid of onwerkzaamheid ervan geen invloed hebben op de geldigheid of werkzaamheid van de overige bepalingen. 

Toegang tot de site en lidmaatschap van de Global Trollbeads Club 

De toegang tot en het gebruik van de site, met inbegrip van het bekijken van webpagina's, de communicatie met Trollbeads A/S, de mogelijkheid om productinformatie te downloaden en het reserveren van producten op de website, zijn activiteiten die door onze gebruikers uitsluitend voor persoonlijk gebruik worden uitgevoerd en die geen verband houden met enige commerciële, zakelijke of professionele activiteit. 

Op de inschrijving voor de "Global Trollbeads Club" en de daaraan verbonden diensten en voordelen zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing vanaf de datum van inschrijving. 

Alle meerderjarige natuurlijke personen die woonachtig zijn in Nederland of België kunnen lid worden van de "Global Trollbeads Club". 

Door zich in te schrijven voor de "Global Trollbeads Club" verklaart de Klant deze Algemene Voorwaarden te hebben gelezen, te kennen en volledig te hebben begrepen, en aanvaardt hij/zij daaraan gebonden te zijn met betrekking tot de diensten die door Trollbeads A/S worden verleend. 

De Klant kan zich inschrijven voor de "Global Trollbeads Club" en de status van Lid aannemen door zijn/haar gegevens online in te vullen op de Trollbeads-website of in de Trollbeads-winkels. 

De inschrijving voor de "Global Trollbeads Club" is pas geldig nadat de betaling online of in de winkel is voldaan en de bevestigingsmail is ontvangen. 

Bij de registratie kan de klant kiezen uit 2 opties: 

  • 1 jaar - 12 maanden geldig vanaf het moment van inschrijving à €55 
  • 3 jaar - 36 maanden geldig vanaf het moment van inschrijving à €150 

Als je je registreert, ontvang je het Welkomstpakket met daarin: 

  • De Global Trollbeads Club-kraal voor het huidige jaar
  • Toegang tot exclusieve clubpagina's die toegankelijk zijn via de Trollbeads website; 

 VOORDELEN VAN HET ABONNEMENT 

Eenjarige inschrijving: 

  • Het welkomstpakket van Trollbeads A/S; 
  • Het recht om limited editions te bekijken en/of vooraf te reserveren, waarbij het recht van eerste weigering op dezelfde edities wordt gegarandeerd. LET OP: alle kralen die vooraf via de Global Trollbeads Club kunnen worden besteld, zijn BEPERKT, d.w.z. dat de beschikbare hoeveelheden beperkt zijn en niet gegarandeerd aan alle leden worden geleverd; 
  • Het recht om deel te nemen aan promoties die alleen zijn voorbehouden aan leden van de Global Trollbeads Club; 
  • Het recht om deel te nemen aan conventies en wedstrijden die alleen zijn voorbehouden aan leden van de Global Trollbeads Club; 
  • Het recht om deel te nemen aan initiatieven die alleen zijn voorbehouden aan leden van de Global Trollbeads Club. 

Driejarige inschrijving: 

Dit biedt dezelfde voordelen als het eenjarige abonnement, met daarbij: 

  • Korting op de lidmaatschapskosten;